Cropped image of group of businesspeople working together in office - Consulting

Bra bokföring är viktigt

Med fungerande bokföring blir affärerna bättre.

Det är nödvändigt med en fungerande redovisning för att ledningen skall kunna driva företaget framåt på rätt sätt. Bokföring och redovisningen är grunden för allt företagande, den skall nämligen hjälpa dig som företagare att fatta rätt beslut vid rätt tillfälle.

Som bokföringsfirma i Helsingborg erbjuder mängder av olika tjänster inom allt beroende på vad ni behöver. Det kan handla om allt från bokföring, fakturering, löner, moms, bokslut, årsredovisningar eller annat. Tillsammans med dig som kund skräddarsyr vi den lösning som passar just dig bäst. Som kund kan du därför få precis den hjälpen just du efterfrågar, du kan därför välja att bara lämna bort en liten del eller alltihop till oss.

Vi kan till exempel erbjuda följande tjänster:

  • Bokföring & Kontering av alla verifikationer.
  • Registrering i kraftfullt bokföringsprogram
  • Kontakt och rapportering till skatteverket och andra myndigheter
  • Analys av ekonomiska rapporter
  • Hjälp med att lägga upp rutiner
  • Löpande konsultationer

 

Vi finns alltid tillgängliga för att svara på dina bokföringsfrågor.